LICZBA ODBIORCÓW WODY

9 386 (126)

LICZBA ODBIORCÓW KANALIZACJI

8 595 (123)

DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ

249 km

DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACYJNEJ

354 km

PRZYCHODY

9 134 262 zł (1 197 192 zł)

ZYSK

-881 132 zł (581 449 zł)

E-FAKTUR

3 290 (324) ↑

INTERNETOWE BIURO OBSUGI IBO

196 (41) ↑

PRODUKCJA WODY SIERPIEŃ ZABIERZÓW

ZAKUP WODY KRAKÓW SIERPIEŃ

8 832